Giỏ hàng
Hương Sơn
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ
Giá vàng & Tỷ giá
Giá vàng
Tỷ giá

      CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN
 Huong Son Medical Equỉment Company Limited
Địa chỉ: Đội 1, tổ Dân Phố 1, phường La khê
quận Hà Đông, Tp. Hà Nội Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0105247290
Được thành lập ngày 06 tháng 04 năm 2011
Được cấp bởi Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội
Tổng vốn điều lệ: 1.900.000.000 Đồng Việt Nam.

 
Người đại diện theo pháp luật: 
+ Ông Lê Đức Lưu                   
   Chức danh: Giám đốc

 
Ngành nghề kinh doanh:
+ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
   (Bán buôn máy móc, thiết bị y tế)

 


Thương hiệu sản phẩm