Giỏ hàng
Hương Sơn
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ
Giá vàng & Tỷ giá
Giá vàng
Tỷ giá
Thời gian làm việc:
+ Buổi sáng: Từ 8h đến 12h.

+ Buổi chiều: Từ 1h30 đến 17h30.

Các ngày làm việc trong tuần:
+ Từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
+ Chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật được nghỉ.
+ Các ngày Lễ - Tết được nghỉ theo qui định.


Thương hiệu sản phẩm